Uppsala Universitet i sjukhusledning?

Uppsala universitet bör ta plats i ledningen för Akademiska sjukhuset och vara med och styra sjukhuset.

Det förslaget kommer en statlig utredning att lägga fram senare i år, det kan Upplandsnytt berätta i dag. Utredningen kommer också att föreslå att ytterligare fem universitetssjukhus i landet i fortsättningen ska styras av en ledning där universiteten ingår.
- Jag ser framför mig skapandet av ett universitetsmedicinskt centrum på de olika universitetsorterna, där man har en mycket tydligare samverkan mellan universitet, medicinsk fakultet och sjukhus. Och på så sätt får man ju en starkare ställning framöver för universitetssjukhusen, säger professor Olle Stendahl.

Olle Stendahl utreder på regeringens uppdrag hur forskningen inom sjukvården ska stärkas i framtiden, och utredningsresultaten kommer att presenteras under våren. Men redan nu står klart att en av hans slutsatser är att ledningen för sex universitetssjukhus bör förändras så att universitetet på respektive ort tar plats i den direkta ledningen för sjukhuset. Det gäller Stockholm, Göteborg, Uppsala, Universitetssjukhuset Lund/Malmö, vidare Umeå och Linköping. Tanken är att universitetssjukhusen ska drivas som mer fristående enheter från landstingens övriga verksamhet. Vilken driftsform som sjukhusen bör drivas i har utredningen ännu inte tagit ställning till, men en sammanhållen ledning där universitetet ingår är en nödvändighet, menar Olle Stendahl:
- För att få ett universitetsmedicinskt centrum som fungerar så måste man ha en gemensam ledning, där sjukvårdshuvudmannen och universitetet eller fakulteten gemensamt leder verksamheten, säger Olle Stendahl.

Olle Stendahl tycker att staten bör gå in med mer pengar än i dag till dessa sex sjukhus:
- Jag tror att om man på sikt ska behålla universitetssjukhusen som akademiska forskningscentra så kostar det mer än på ett vanligt sjukhus, och då måste de nog kompenseras i framtiden.

På Uppsala universitet är vicerektorn Britt Skogseid försiktigt positiv till det kommande förslaget:
- Det finns en del legala aspekter att se över, eftersom det handlar om två olika juridiska personer, universitetet och landstinget. Men vi uppskattar verkligen intentionen att föra fram den kliniska forskningen och att universitetssjukhuset skulle vara ett nav och ett centrum för att driva klinisk forskning, och då bör absolut universitetet vara med på den banan, säger Britt Skogseid.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se