Positivt till samverkan

Landstingsledningen i Uppsala tycker att det är ett intressant förslag att Uppsala universitet skulle ingå i den direkta ledningen av Akademiska sjukhuset.

Förslaget, som läggs fram under våren i en statlig utredning, kan om det genomförs ge Akademiska sjukhuset en stabilare grund än i dag, säger landstingsstyrelsens ordförande, moderaten Erik Weiman:

- Jag tror att allting som kan stärka samverkan mellan sjukhus och universitet är bra, både för landstinget, sjukhus och universitet, säger Erik Weiman.

Den statlige utredaren, professor Olle Stendahl, kommer som Upplandsnytt berättat att föreslå att universiteten ska ta plats i den direkta ledningen av universitetssjukhusen på sex orter i landet, däribland Uppsala.

- Jag ser framför mig skapandet av ett universitetsmedicinskt centrum på de olika universitetsorterna, där man har en mycket tätare samverkan.

Och från Uppsala universitet är det klart positiva tongångar till förslaget, sa vicerektorn Britt Skogseid i nyheterna:

- Vi uppskattar verkligen intentionerna, att föra fram den kliniska forskningen och att unversitetetsjukhuset skulle vara ett nav och ett centrum. Då bör absolut universitetet vara med på den banan, säger hon.

Även landstingsledningen är alltså inne på samma linje. Frågan är då hur de här tankarna går ihop med de idéer som finns om att låta de sex landsting som är stora köpare av högspecialiserad vård från sjukhuset, bli delägare i Akademiska. Går allt det här att förena?

- Det tycker jag är för tidigt att svara på. Det är viktigt att vi gör det här på ett sätt som är bra för allt berörda parter, och då måste vi analysera innebörden av alla förslag innan vi går vidare med dom, säger Erik Weiman.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se