Överbeläggningar granskas

Många sjukhus inom Uppsala/Örebroregionen, har problem med överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Socialstyrelsen vill därför nu ha en redovisning från de offentliga vårdgivarna om platssituationen på alla sjukhusen i regionen.

Socialstyrelsen vill också veta om det finns några säkerhetsrisker för patienterna och vilka åtgärder som vidtagits för att minska riskerna.