Storsatsning från SKB

Svensk kärnbränslehantering, SKB, vill genomföra utvecklingsinsatser till ett värde av runt två miljarder kronor i Östhammars och Oskarshamns kommuner.

Det i samband med skapandet av ett slutförvar för utbränt kärnbränsle.

Både Östhammar och Oskarshamn har förberett sig inför ett eventuellt slutförvar i flera år och har krävt satsningar från SKB:s sida.

Efter förhandlingar går nu alltså SKB med på att satsa en halv miljard kronor i så kallade mervärden på den kommun som får slutförvaret och en och en halv miljard kronor på den kommun som inte får det.

Pengarna kommer att fördelas under en femtonårsperiod och kan till exempel gå till utbildning och infrastruktur, som gynnar SKB:s verksamheter. En femtedel av insatserna ska falla ut mellan 2010 och 2015.

Enligt Jacob Spangenberg, centerpartistiskt kommunalråd i Östhammars kommun, kan avtalet även innebära utvecklingstöd för småföretag och satsningar på besöksanläggningar och han tror att avtalet kan leda till nya arbetstillfällen.

- När det gäller infrastruktur så har man utlovat att man satsar 150 miljoner på förskottering av väg 288 och en satsning i Hargshamn, utifall förvaret hamnar i Oskarshamn. Vi har även kommit överens om att man startar ett småföretagsutvecklingsbolag, som ska jobba med att utveckla affärsidéer. Vi ska även jobba fram ett teknikcollege i Gimo. Det är den typen av satsningar som det kan handla om.  

Jacob Spangenberg är mycket nöjd med avtalet.

- Jag tycker det är ett jättebra och förtroendeskapande avtal för alla oss i kommunen, som har engagerat sig i de här frågorna och för alla medborgare också. Att man ser att allt det här arbetet också genererar positiva mervärden, även om slutförvaret hamnar i Oskarshamn. Det är en glad och positiv nyhet för Östhammars kommun.

Hur nöjd är du?

- Ja, på en skala från ett till tio, så ligger jag på 9.9.

Slutgiltigt beslut om avtalet kjommer att tas senare och i sommar ska det avgöras vilken kommun som får slutförvaret.

Måna Degerman
mana.degerman@sr.se
Jonas Ahlman
jonas.ahlman@sr.se