Satsning på klimatsmart jordbruk

Projektet vill bland annat öka kunskapen bland länets lantbrukare om livsmedelsproduktionens påverkan på klimatet.

Länsstyrelsen i Uppsala län tänker satsa 150.000 kronor på klimatsmart lantbruk. Projektet finansieras av svenska staten och EU och huvudansvariga för genomförandet är Uppodlarna, Ekologiska lantbrukarnas regionförening för Uppland.

Satsningen drar i gång nästa vecka och kommer bland annat bestå av kurser och studiebesök.