Björklinge

Kvarnbrand olöst

Branden i kvarnen i Björklinge var så kraftig att polisen under dagen inte har kunnat fastställa brandorsaken.

Inte heller var det började brinna har polisen fått svar på under dagens teknisk undersökning.

En hund har också använts för att söka efter brännbara västkor, men hittills har den inte hittat något.