(S) vill ha mer utbildning

Oppositionen är kritisk mot regeringens vårpoposition. Det är inte tio miljarder som går till jobben, menar Agneta Gille (S) från Uppsala.  

När regeringen på onsdagen presenterade sin vårbudget var fokus inte otippat på arbetsmarknaden och på finanser i balans.

I Tierp, som tillsammans med övriga Norduppland drabbats hårt av varsel, driver Maria Nedelscheva en kiosk.

Hon tycker satsningarna på arbetsmarknaden låter bra till viss del:

- Det låter jättebra, men man får se vad de ska satsa på. Det regeringen måste göra att se till att de som vill starta något eget får pengar. Inte bara praktikplatser, det löser inte problemet i grunden, säger hon.

10 miljarder satsar regeringen på att täcka kostnaderna för den ökande arbetslösheten, pengar som bland annat går till jobbpraktik och till a-kassan.

I budgeten ingår också den satsning på kommuner och landsting som Upplandsnytt berättat om tidigare.

Men oppositionen är inte nöjd. Agneta Gille, socialdemokratisk riksdagsledamot från Uppsala, är kritisk till de skattesäkningar som redan gjorts och menar att miljardsatsningen inte kommer ge några nya jobb:

- Dom bluffar och säger att de ska satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, för dom pengar man har avsatt, under den tabellen, är det ökade kostnader för a-kassan, det är det man har lagt dom här miljarderna på.

Lennart Hedquist från Uppsala, moderat riksdagsman, menade att det var nödvändigt:

- Det är klart att en stor del av dom här satsningarna blir ökade utgifter för a-kassan, så måste det bli. Men därutöver måste man se till att AMS och andra kan göra sådana insatser för arbetslösa att de när konjunkturen vänder, lätt kan få varaktiga jobb.

Enligt budgetpropositionen är det ungafär 2,4 av de 10 miljarderna som går till att täcka en ökning av antalet deltagare i jobbgarantin för unga och jobb- och utvecklingsgarantin samt ökade förmedlingsinsatser och fler praktikplatser.

Budgeten innebär också en liten neddragning för Sveriges Lantbruksuniversitet. som förlorar runt 7 miljoner, men det kommer inte påverka verksamheten enlgit universitet.

Uppsala studentkår beklagar i en kommentar att det inte görs några satsningar på ökad kvalité i den högre utbildningen, något som kommer behövs när fler söker sig till universitet och högskolor. Kåren saknar också satsningen på högre studiemedel.

I Tierp där allt fler nu står utan jobb, säger Viktoria Lindblom att hon inte litar på regeringen sätt att hantera krisen:

- Det är inte så mycket som händer, det är mycket prat men jag tycker aldrig man märker någon skillnad.

Tror du det räcker med de här tio miljarderna?

- Nej, det tror jag inte, säger Viktoria Lindblom.

Klara Johansson
klara.m.johansson@sr.se

Ulla de Verdier
ulla.deverdier@sr.se 

Christine Odén
christine.oden@sr.se