Forsmark 2 stängs av

Forsmark 2 kommer att ställas av från och med i eftermiddag för att åtgärda ett ångvattenläckage.

Läckaget beror på en spricka i utloppsröret från en värmeväxlare. Enligt Forsmarksverken finns det ingen risk för utsläpp.

Nu ska orsaken till sprickan utredas, men enligt Vattenfall beror den antagligen på att materialet i röret har blivit utmattat av till exempel vibrationer.

I samband med avställningen kommer även ett bränslebyte, som var planerat till början av maj, att göras.

Forsmark 2 beräknas vara igång igen den 28 april.