"Flytta personalansvaret från Akademiska"

Ett nytt politiskt förslag lanseras nu för att minska personalkostnaderna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är miljöpartiets Johan Edstav som kräver att ledningen för Akademiska under en period fråntas personalansvaret och att det flyttas till landstinget centralt.

– Det innebär att Akademiska sjukhuset inte självt skulle få hantera sin personal, åtminstone inte den närmaste månaden.

Det är ett drastiskt förslag?

– Ja, men nu har det gått mer än ett halvår och vi  kan inte ens se att det har skett något trendbrott, utan det senaste kvartalet har personalstyrkan ökat ytterligare, säger Johan Edstav (MP).

I höstas beslutade landstingsledningen att Akademiska ska minska personalstyrken med 200 årsarbetare. Johan Edstav menar att inget hänt sedan dess, och i måndags i landstingsstyrelsen framförde han förslaget att Akademiska skulle fråntas personalsvaret för en tid men han fick inget gehör från den borgerliga majoriteten.

Chefen för Akademiska, Marie Beckman Suurküla, säger att hon tolkar statistiken så att en personalminskning faktiskt har skett på Akademiska de första fyra månaderna i år med 116 anställda, vilket i så fall skulle ligga långt bättre än målsättningen för april månad. Men då har hon räknat på ett nytt sätt och jämfört antalet anställda nu med ett riktvärde som räknats fram för förra året:

– Vi har gjort ett riktvärde som man jämför med, ett riktvärde beräknat utifrån förra året som vi räknat fram för månader som kan vara jämförbara. Det behöver inte betyda att det är samma månader som man jämför med varann, eftersom förhållandena kan vara missvisande, säger Marie Beckman Suurküla, som tycker att sjukhuset klarat sitt mål för den här tidpunkten på året:

– Vi tycker att vi gjort vad vi ska.

Vi tar på nytt kontakt med Johan Edstav:

– Det tycker jag är konstigt, eftersom det inte syns i personalstatistiken. Det har ju till och med ökat senaste kvartalet med 60 årsarbetare. Jag förstår inte hur de kan komma fram till att de minskat personalen, säger Johan Edstav.

Det visar sig att också landstingsstyrelsens ordförande, moderaten Erik Weiman, är förbryllad över Akademiska sjukhusets nya beräkningssätt:

– Vi måste se till så att vi löpande kan följa ett antal tydliga nyckeltal när det gäller Akademiska sjukhuset och hela vår verksamhet. Där har vi gett ett uppdrag till landstingsdirektören att förfina det så att det blir tydligt över tiden, säger Erik Weiman.

Förstår du om Akademiska har minskat eller ökat sin personal?

– Den otydlighet som finns gör det svårt att göra en exakt tolkning. Det är därför vi begärt en bättre redovisning så det ska vara helt klart vad det är vi mäter, säger Erik Weiman (M).

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se