Pandemirisken större

Världshälsoorganisationen WHO höjer nivån för pandemiläget från 4 till 5 på den 6-gradiga skalan. Det beslutades sent på onsdagskvällen vid ett extrainsatt möte.

Staffan Sylwan, smittskyddsläkare i Uppsala län säger att man nu börjar titta på hur läkemedel ska distribueras från de nationella lagren.

Höjningen innebär att risken för att influensan utvecklas till en pandemi nu är mycket stor säger WHO-chefen Margret Chan.

Sylwan säger att han har en god för hoppning om att vården ska kunna hantera det här på ett bra sätt, eftersom influensan verkar ge främst lindriga symptom även om den ser ut att kunna få stor spridning.

Efter världshälsoorganisationen WHO:s besked ska Socialstyrelsen nu börja titta på planerna för hur läkemedel ska distribueras från de nationella lagren.