90 bort från gymnasieskolan

Nästan 90 tjänster försvinner från Uppsala kommuns gymnasieskolor till hösten.

43 lärartjänster och 25 tjänster inom admistration kommer att försvinna helt, medan 20 tjänster kommer att omplaceras. Det skriver Uppsala nya tidning i dag.

Det innebär att lärartätheten i gymnaieskolan, som redan nu ligger under rikssnittet, sjunker ytterligare.

Gymnasieskolorna är underfinansierade med fyra miljoner kronor i år, och det är bland annat det som ligger bakom besparingarna.