Ny kärnkraftsteknikutbildning

Uppsala universitet startar en ny utbildning i kärnkraftsteknik hösten 2010. Orsaken är att kärnkraftsindustrin behöver med utbildad personal.

– Behovet har ökat, som det har uttrycks ifrån kärnkraftsindustrin, säger Joseph Nordgren, vicerektor vid Uppsala universitet.
- Och vi ser också ett ökande intresse från studenterna. Man ser att det här är ett område där det troligen kommer att finnas jobb i framtiden.

Redan idag ordnar Uppsala universitet utbildningar i kärnkraftsteknik, men då är det på uppdrag av industrin och gäller personer som redan är anställda. Den nya utbildningen ska vara en ettårig påbyggnadsutbildning för studenter som läst två år inom högskoleingenjörsprogram.

Under våren har regeringen öppnat för att nya kärnkraftverk kan byggas när de gamla tjänat ut, och förra veckan blev det klart att Svensk Kärnbränslehantering vill placera slutförvaret av använt kärnbränsle i Forsmark, men Joseph Nordgren säger att utbildningen hade blivit av även utan slutförvaret.

– Det hjälper naturligtvis till och ökar intresset, detta att regeringen har sagt att det kan tänkas att det till och med kommer att gå att bygga ersättningskärnkraftverk. Men vi har sett ett ökat intresse redan tidigare. I samhället också kan man väl säga att inställningen till kärnkraften har förändrats genom åren och ser annorlunda ut nu än för 15-20 år sedan.

– Vi tror ju att under rätt lång tid framöver, även om vi lyckas väldigt väl med utvecklingen av alternativa och förnybara energitekniker, så kommer kärnkraften att vara närvarande ganska länge, säger Joseph Nordgren vicerektor vid Uppsala universitet.

Lisa Helgesson
Lisa.helgesson@sr.se