Glädje över ja till homovigsel

Svenska kyrkan står för en normbildande faktor som påverkar attityder om människors likavärde. Det säger nu RFSL:s ordförande Sören Juvas efter gårdagens besked från Kyrkostyrelsen om att den ställer sig bakom förslaget att även homosexuella par ska kunna ingå i äktenskap i kyrkan.

Ärkebskopen Anders Wejryd säger att äktenskapet har en god klang, och är det fler människor som vill gå in i den samlevnaden så vill kyrkan stödja det. Förslaget innebär att när ett homosexuellt par gifter sig byts inledningsorden "man och hustru" ut mot orden "äkta makar".