I kulturhuvudstads- satsningens spår

Uppsala blev inte en av de städer som gick vidare i finalen om att bli Europas kulturhuvudstad 2014. Men allt det arbete som kom fram inför ansökan ville ändå kommunstyrelsen i Uppsala ta tillvara på.

En tillsatt arbetsgrupp presenterar nu ett förslag på hur man skulle kunna göra det på bästa sätt.

Genom projektet "Kultur för utveckling" ska bilden av Uppsala som en kulturstad stärkas. Tanken är också att  kulturprojektet ska stärka sambanden mellan medborgarna, kommunen, företagen och de två universiteten i staden.

Arbetsgruppen har i dagsläget valt ut 16 olika kulturarrangemang för de två första åren och vill att Uppsala genomför minst fem av dem per år.

Finansieringen av kultursatsningarna ska bygga på OPS-lösningar, alltså offentligt- och privat-samverkan, där näringsliv och andra organisationer kan se fördelar av bidra finansiellt.

Exempel på kulturprojekt som valts ut är.
* Ingmar Bergmans Uppsala - Öka kunskapen om regissörens anknytning till Uppsala.
* Unga K-märker - ett projekt som involverar ungdomar i kulturmiljöarbetet.
* Fredsjubileum 2014 - inför jubileet högtidlighålls minnet av Dag Hammarskjölds död.

Kommunstyrelsen föreslår att arbetet, som kommer att involvera olika verksamheter inom kommunen, ska börja redan detta år.  

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se