Mallorca för 250 000

Trots stora underskott i primärvården har personalen på flera vårdcentraler i Uppsala län åkt utomlands på konferensresor det senaste året. Den dyraste resan gjorde Östhammars vårdcentral som åkte till Mallorca för 250 000 kronor. Resan kunde finansieras tack vare pengar från försäkringskassan för att landstingets läkare hållit nere sjukskrivningarna.

Maria Westerlund är chef för Östhammars vårdcentral:

- Jag tittade över budgeten och såg att det här såg bra ut och att vi kunde göra det här. Jag tycker inte det är nån skillnad på att åka dit eller att åka till Tällberg eller Högbo i Sverige, säger Maria Westerlund.

- Man vill ju göra nåt kul nån gång, nåt annat än det vanliga. Det här är inget konstigt, tillägger hon.

Upplandsnytts granskning visar att personalen på fyra vårdcentraler i länet åkt på konferensresor utomlands under 2008 och 2009 - till en kostnad på totalt nära en halv miljon. Detta samtidigt som primärvården brottas med underskott på tiotals miljoner kronor.

Klart dyrast var resan som vårdcentralen i Östhammar gjorde till Mallorca i höstas. 34 personer åkte iväg till en kostnad av drygt 250 000 kronor.

Att vårdcentralen hade råd med resan berodde bland annat på pengar som man fått från försäkringskassan. Alla landsting får nämligen, sen några år tillbaka, pengar från försäkringskassan när man har lyckats bra med att få ned antalet sjukskrivningsdagar.

Landstinget i Uppsala har fått sammanlagt 84 miljoner de senaste tre åren för att man lyckats så bra med att pressa ner sjukskrivningarna. En del av pengarna har gått till projekt för att jobba med sjukskrivningarna, men ett antal miljoner har också gått rakt ut i verksamheterna, bl a till vårdcentralerna. Och det är de här pengarna från försäkringskassan som har bildat grundplåt för Östhammars vårdcentrals Mallorcaresa:

- De pengarna har gått in i budgeten, och från budgeten har jag sen tagit pengar till resan, säger Maria Westerlund.

Resan kostade 253 000. Och från försäkringskassan fick ni runt 200 000 kronor?

- Ja, det ligger nånstans där.

Det här systemet med försäkringskassepengarna har medfört att ju mer läkarna i Uppsala läns landsting har minskat sjukskrivningarna, desto mer pengar har läkarna och övrig personal kunnat få till sin verksamhet, pengar som kunnat användas till bl a konferensresor.

Men Ann-Charlotte Frank-Lindgren, som var primärvårdschef i Uppsala förra året, ser inte en risk för att personalen av de skälen kan ha lockats till en hårdare attityd mot sjukskrivningar:

- Det tycker jag väl är att gå från päron till äpplen.

Men pengarna betalades ut i efterhand för att fungera just som en morot?

- Det som jag tror lockar för alla vårdgivare är att se patienterna bli friskare, säger Ann-Charlotte Frank-Lindgren.

Mallorcaresan hade inte heller något studiesyfte, och det hade inte heller en resa som Heby vårdcentral gjorde till Polen förra året.

Den här typen av konferensresor som Östhammar och Heby vårdcentraler gjort skulle inte tillåtas i något av de andra landsting som Upplandsnytt varit i kontakt med, t ex i Göteborg eller Stockholm:

- Det är inte självklart att man bara kan åka iväg för att konferera i största allmänhet, en sådan ansökan skulle över huvud taget inte beviljas, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör i Göteborg.

- Resor förekommer till utlandet för att hämta ny kunskap, men det gäller då att man kan motivera de resmål man väljer, säger Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör i Stockholm.

De här landstingen skiljer sig från Uppsala också på ett annat sätt. Inga pengar från försäkringskassan betalas direkt ut till verksamheterna, utan enbart pengar som är öronmärkta för olika projekt. Därför finns inte heller möjlighet till egen vinning i form av t ex konferensresor för att man är hårdare med sjukskrivningar.

I vintras tillträdde en ny chef för primärvården i Uppsala län, Torun Hall, som förbjöd alla konferenser med övernattning, vilket innebar ett stopp för utlandsresorna. Men den förra primärvårdschefen tycker att det finns ett försvar för utlandsresorna förra året:

- Om man relaterar till andra verksamheter och företag så reser man oerhört lite inom primärvården. Jag tror att den här resan var väl använda dagar för att bli en ännu bättre vårdcentral, säger Ann-Charlotte Frank-Lindgren, tidigare primärvårdsdirektör i Uppsala.

Landstingsstyrelsens ordförande, moderaten Erik Weiman har inte mycket att säga om den konferensresa som Östhammars vårdcentral i höstas gjorde till Mallorca för 250 000 kronor. Men han påpekar att landstinget har ändrat i reglerna för hur man hanterar konferenser i primärvården.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se