Pris för kängurumetod

Årets Bröstpris från Amningshjälpen går till kängurugruppen på Akademiska sjukhusets neonatalavdelning, för att dom i höstas ordnade den första europeiska konferensen om kängurumetoden.

"Med föreläsningar i internationell toppklass, i anrik akademisk miljö skänker konferensen vetenskaplig tyngd åt känguruvård" heter det i motiveringen.

Kängurumetoden handlar om att vårda för tidigt födda barn hud mot hud med föräldrarna istället för i kuvös. Bättre amningsstart och snabbare viktuppgång ska vara två av vinster med kängurumetoden, enligt Amningshjälpen