Student på klimatkonferens

Den här veckan påbörjas en klimatvecka i Genève där unga från hela världen möts för att prata om hur klimatförändringarn påverkar människan. Rebecka Cerderström pluggar till civilingengör på Uppsala universitet och är en av de 100 unga vuxna som möts.

- Det är ett tredagarsprogram där det kommer att vara en hel del talare som inspirerar som sen förhoppnignsvis kommer att leda till att man kan komma överrens och hitta på nya saker med den här frågan, säger hon.

Vad kommer konferensen att leda till sen, tror du?
- Det kommer att produceras ett manifest som ska skickas till Köpenhamn, ett inlägg från unga vuxna, på vilket sätt som vi tycker att klimatförändringarna ska hanteras. Det är som en kommentar till världens politiker. Förutom det så kommer detta förhoppningsvis att skapa lite projekt så det blir lite större än de här tre dagarna, säger hon.