Pengar till forskning

Uppsala universitetet kan få drygt en halv miljard kronor i forskningsanslag för de närmaste fem åren.

Idag lämnar flera myndigheter med ansvar för finansiering av forskning över sina fördelningsrekommendationer till regeringen.

Uppsala har lämnat in tolv ansökningar och drygt hälften av dessa har de olika myndigheterna rekommenderat regeringen att bevilja.

– Det är förstås väldigt roligt att Uppsala universitet lyfts fram inom så många områden, men vi ska komma ihåg att ingenting är klart förrän regeringen sagt sitt, säger rektor Anders Hallberg i ett pressmeddelande.

SLU föreslås få 143 miljoner under samma tidsperiod för att finansiera en av lantbruksuniversitetets fyra ansökningar.