Dag 3 i maffiarättegång

Det var stort säkerhetspådrag när rättegången mot Stefan Eriksson och hans medhjälpare fortsatte i dag vid Uppsala tingsrätt. Stefan Eriksson ledde under 1990-talet den så kallade Uppsala-maffian, och står nu åtalad för bland annat grov misshandel, grov utpressning och grov stöld.

 Åklagare i rättsalen den här dagen var Bodil Bassman som presenterade sin sakframställan.

 - Det är så att alla tre har inte varit närvarande vid samtliga tillfällen som hoten har framförts, men vi menar att man av bevisningen kan dra den slutsatsen att det här är ett planerat upplägg av de tre tillsammans och därför ska de tillsammans dömas för hela brottsligheten.

Under dagen behandlades två av ett tiotal åtalspunkter mot Stefan Eriksson - försök till utpressning och olaga hot. Huvudvittnet som hördes under dagen tillhör en av de som flera gånger ska ha utpressats på pengar av Stefan Eriksson och hans medhjälpare för en fiktiv skuld.

Bland annat ska vittnet ha hotats på en parkeringsplats, efter att ha lurats dit i tron om att en affär har avklarats. Vittnet hade då sin fosterdotter i bilen, men tog sig ifrån platsen utan att någon skadades. Vid ett annat tidigare tillfälle ska två män dessutom ha besökt vittnet på sjukhuset och där hotat honom.

- Då kommer XX med en massa tilltal att han skulle rycka ur slangarna, han skulle göra det ena och det andra om jag inte betalade de 125 000 kronorna, säger vittnet under förhöret.

Stefan Erikssons försvarsadvokat, Björn Sandin, säger så här om Erikssons relation till vittnet.

- Han har absolut ingen relation alls till den här personen. Han har stött på honom vid en del som inkluderats i den här gärningen, nämligen ett möte på en parkeringsplats, men då är han där av ett helt annat syfte än det som åklagaren påstår. Så att han har ingen som helst relation till den här personen, han visste inte vem han var innan den händelsen då.

Så står han fast vid då att han är helt oskyldig till det här?

- Ja, absolut. Det finns inget, menar jag, ingen konkret bevisning i övrigt förutom målsägandens uppgifter.

Sarah Bruze
sarah.bruze@sr.se