Sjukhusledning kritiseras

På landstingsstyrelsens möte i dag i Uppsala kommer Johan Edstav (MP) att för tredje gången föreslå att Akademiska sjukhusets ledning fråntas sitt personalansvar.

Akademiska sjukhusets ledning saknar kontroll över hur storleken på personalstyrkan utvecklas. Den borgerliga majoriteten bör överväga om Marie Beckman Suurküla är rätt person att leda sjukhuset, menar Edstav.

- Självklart. Det ska en majoritet göra kontinuerligt med alla höga chefer, säger Johan Edstav.

- Mitt intryck är att sjukhuset inte har kontroll på personalstatistiken och inte på personaladministrationen över huvud taget.

Tycker du att det är rätt person som är chef för Akademiska?

- Jag har inte tagit ställning till det just nu.

Chefen för Akademiska sjukhuset Marie Beckman Suurküla har ett uppdrag att minska personalstyrkan på sjukhuset. I Upplandsnytt för några veckor sen hävdade hon att personalen hade minskat kraftigt under årets fyra första månader:

- Vi anser att vi har gjort det vi ska.

Men i dag är det en annan siffra som gäller:

- Vi har rapporterat in i vår tertialrapport att vi har ökat med sex personer i medeltal per månad, säger Marie Beckman Suurküla.

Nu har alltså personalen ökat under samma tidsperiod, årets fyra första månader. Men hur säker är då sjukhusledningen på den nya, siffran?

- I den här rapporten som vi lämnat står det siffran plus sex, säger Marie Beckman Suurküla. Men jag kan också beskriva läget med andra siffror, vilket jag också gjort för landstingsledningen och landstingsstyrelsen.

Men vad är det som gäller för de fyra första månaderna i år? Är det minus 116 eller plus 6?

- Man kan inte göra den jämförelsen, då pratar vi om äpplen och bananer, bokstavligen.

Hur kan ni veta om ni når målen om det kan vara antingen minus 116 eller plus 6?

- Jamen, det är ju det som är så förvirrande och som gjorde att vi hade anledning att se över hur vi räknade, säger Marie Beckman Suurküla.

Socialdemokraternas Börje Wennberg pekar på att stor förvirring råder också när det gäller sjukhusets sätt att räkna på hur det ekonomiska läget utvecklas för sjukhuset:

-Krismedvetandet finns inte fullt ut i dag på Akademiska sjukhuset. Vi vet inte hur det ser ut, det figurerar siffror på 70 miljoner, 143 miljoner, 223 miljoner. Och då kan det likaväl vara plus fem miljoner, tänker kanske nån.

- Och då tappar vi i krismedvetande. Vi måste ha en tydlig signal: så här är läget, och nu måste vi gå åt det här hållet, säger Börje Wennberg.

Men Marie Beckman Suurküla vidhåller att sjukhusledningen inte tappat greppet om t ex personalutvecklingen:

- Vi har nog kontroll på vad vi gör. Men det gäller också att kunna presentera de siffrorna på ett tillförlitligt sätt. Och det är det vi arbetar på att försöka göra nu i fortsättningen, säger Marie Beckman Suurküla.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se