Huspriser upp i länet

Småhuspriserna går uppåt i Uppsala län, enligt den senaste undersökningen från Statistiska Centralbyrån. Ökningen i länet är den näst största i landet med en treprocentig ökning under perioden mars-maj, jämfört med perioden december-februari.

Störst ökning för perioden har Dalarna, med hela sju procent.

Jämfört med perioden mars-maj för ett år sedan har småhuspriserna gått ner med två procent i landet som helhet, medan Uppsala län visar en ökning med tre procent även för den perioden.