Bussförare friad

En bussförare i Uppsala som i mars dömdes för ofredande och olaga frihetsberövande av tingsrätten, har nu friats av hovrätten.

Bussföraren tog fast en person som kastat snöbollar mot bussen, i väntan på polis. Tingsrätten dömde bussföraren till böter och skadestånd, då det inte ansågs motiverat att göra ett så kallat envarsgripande. Hovrätten däremot, anser tvärtom att bussföraren har agerat korrekt och friar honom helt och hållet.