Weiman kritiserar Edstav

Landstingsstyrelsens ordförande, moderaten Erik Weiman, går till motattack mot miljöpartiets Johan Edstav, som i Upplandsnytt i morse tyckte att den borgerliga majoriteten borde överväga om Akademiska sjukhuset ska byta chef. Erik Weiman tycker inte att Edstav borde ha diskuterat den frågan offentligt.

– Jag tycker det är utomordentligt olämpligt av Johan Edstav att börja föra sådana resonemang i sådana här sammanhang. Jag tycker inte man hanterar sådana frågor på det här sättet. Det är ett oansvarigt agerande även om man är i opposition, säger Erik Weiman till Upplandsnytt.

Det uttalande av Johan Edstav som fick Weiman att reagera var Edstavs svar på frågan om den borgerliga majoriteten borde överväga om det är rätt chef som leder Akademiska sjukhuset i dag.

-- Självklart. Det ska en majoritet göra kontinuerligt med alla höga chefer, sa Johan Edstav till Upplandsnytt i morse.

Tycker du att det är rätt person som är chef för Akademiska?

- Jag har inte tagit ställning till det just nu.

Att Johan Edstav alltså inte vill uttala ett stöd för Marie Beckman Suurküla som sjukhuschef kritiseras nu alltså av Erik Weiman. Bakgrunden till Johan Edstavs uttalande var att han ansåg att Marie Beckman Suurküla inte haft kontroll över personalutvecklingen på sjukhuset. Erik Weiman säger att politikerna i dag fått besked om att personalen minskat under maj månad.

– Det vi ser nu är att den här tråkiga trenden när det gäller vår ekonomi och personal, den har vänt. Det har vi en tydlig bild av. Däremot är vi alla överens om att vi dels behöver mer kraftfulla åtgärder och sådana pågår hela tiden, och dels är det väldigt viktigt att vi får en bra redovisning och det har jag kommenterat tidigare, säger Erik Weiman.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se