Inget åtal mot Forsmark

Det blir inget åtal mot någon vid Forsmarks kärnkraftverk för den period 2006 som en reaktor misstänktes ha körts på för hög effekt. Åklagaren har idag lagt ner förundersökningen eftersom det inte fanns tillräcklig bevisning för att effekten varit för hög, eller att att någon haft ett uppsåt som kan ses som brottsligt.

Tidigare har åklagaren också lagt ner en förundersökning kring de uppmärksammade problemen då ett ställverk kortslöts och hälften av reservgeneratorerna kortslöts i juli 2006.