S kritiskt mot resultatet av skolnedläggningar

I de prognoser som Upplandsnytt i morse kunde presentera räknar tjänstemännen med att Uppsalas grundskolor kan spara nära 17 miljoner kronor på hyra och andra kringkostnader när man lämnar skollokaler de kommande åren. Pengar som politikerna hoppas kunna lägga på fler lärare. Men oppostionspolitikern och socialdemokraten Bengt Sandblad som sitter i den nämnd som beslutat om nedläggningarna, hade precis som lärarfacken hoppats på mer.

-- Framför allt måste man se till att det som är beslutat verligen genomförs. Vi ser att det är väldigt mycket nu som man sjkuter upp och det skapar väldigt mycket oro. Vi måste genomföra de beslut som man beslutat om snabbt så att alla vet vad som gäller och att man får ut effekterna av de här förändringarna så fort som möjligt, säger han.

De kommande åren minskar elevkullarna i Uppsalas grundskolor och det skapas tomma skolplatser på många håll i kommunen.

De styrande borgeliga politikerna i Uppsalas barn- och ungdomsnämnd har därför tagit beslut om att lägga ned och flytta ifrån ett antal skolor i Uppsala för att kunna spara på skolytor och hyreskostnader och lägga de pengarna på lärartjänster istället.

Nu har tjänstemännen, på Upplandsnytts begäran, tagit fram en uträkning som visar på hur mycket grundskolan kan komma att spara på dessa nedläggnignar.

17 miljoner kronor i mindre hyreskostnader och andra kringkostnader visar deras prognos och om de pengarna sedan skulle ovandlas till lärartjänster istället så skulle det innebära runt 40 stycken. Lärarfacken är kritiska och hade hoppats på mer pengar från det mångåriga arbetet med nedläggningarna.

– Så många möten, så mycket tid som politiker, tjänstemän, fackliga organisationer, lärare har diskuterat det här så undrar man om det var värt det, säger Ann-Marie Jansson Enkler från Lärarförbundet.

På Pluggparadiset i Storvreta träffar vi läraren Agneta Selin Westling. Hon tror inte att det var värt att lägga ned Lyckeboskolan, och hon tycker också att det var ett misstag.

– Ja, jag är rädd för att det var det, för det kommer behöva byggas i södra delen av Storvreta ganska snart, säger hon.

Tror du det var värt att lägga ner Lyckeboskolan?

– Nej, det tror jag inte.

Socialdemokraten i den nämnd som har beslutat om nedläggningarna, Bengt Sandblad är också kritisk till vad skollokalminskningen i slutändan kommer att ge.

– Personaltätheten, den är jag ganska övertygad om att, med det här sättet att genomföra förändringar, den kommer att sjunka. Effekten i slutändan kommer bli en lägre lärartäthet, för det är så många andra saker som äter upp det här, säger Bengt Sandblad.

Cecilia Forss, moderat ordförande i barn- och ungdomsnämnden, kommer det bli högre lärartäthet?

– Vad vi har gjort med det här är att vi har gett möjligheter att ha en högre lärartäthet än om vi hade suttit och bara låtit lokalerna ta en allt större andel av kostnaderna, säger hon

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se
Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se