Sämre skolpedagogik

Det pedagogiska arbetet på Uppsalas grundskolor får stå tillbaka och i stället får skolpersonal arbeta mer med organisatoriska frågor. Det blir den märkbara följden när elever flyttats ihop på grund av skolnedläggningar, visar Upplandsnytts granskning.

- Vi slår nästan knut på oss för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna. Så är det ju, säger Monica Wiklund, rektor på Liljeforsskolan, dit elever från Solskenet flyttade.

Vad tänker du om det?

- Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om det det. Men det känns ju inte bra att all energi ska gå till annat än det som det egentligen var meningen man skulle göra, dvs ägna sig åt undervisning.

De skolnedläggningar och elevflyttar som hittills har gjorts för att anpassa Uppsalas skolor till färre elever ska enligt tjänstemännens uträkningar spara 17 miljoner kronor åt grundskolan. Pengar som politikerna vill lägga på lärare i stället för outnyttjade skollokaler. Omräknat i antalet lärartjänster blir det runt 40 stycken.

Ansvarig politiker gladdes i går åt det resultat som Upplandsnytt kunde presentera. Lärarfacken däremot var besvikna.

- Min spontana reaktion är ju som Shakespeare sa: Much ado about nothing, alltså mycket väsen för ingenting, sade i går Ann-Marie Jansson Engler.

Det som ordförande i Lärarförbundet syftade till var skollokalutredningens omfattning, alla tjänstemän som jobbat med den samt alla politikermöten med föräldrar och personal på nedläggningshotade skolor i kontrast till vad allt det i slutändan gav. I dag går hon vidare i sin kritik och menar att det finns andra märkbara konsekvenser ute på skolorna:

- Drar man ned och tar bort en skola så är det klart att det blir problem på de skolor eller den skola som ska ta emot eleverna. Så det är klart att det är påfrestningar, säger Ann-Marie Jansson Enkler.

Kan det påverka inlärningen för eleverna?

- Absolut!

I Upplandsnytts fortsatta granskning av effekterna av skolnedläggningarna har vi träffat ett stort antal lärare, elever och föräldrar som berörts av det som hittills genomförts.

De föräldrar vi träffar är i dag missnöjda över de stora elevflyttarna men upplever att personalen jobbar väldigt hårt för att förändringen inte ska gå ut över barnen. Som till exempel på Liljeforsskolan, där Monica Wiklund är rektor. Där går det i dag betydligt fler elever än tidigare:

- Det är så trångt med lokaler. Vi har ju absolut inte några grupprum tomma någon gång, säger Monica Wiklund.

På Liljeforsskolan träffar vi också läraren Camilla Palmred som tidigare jobbade på Solskenets skola. Hon beskriver både tiden före, under och efter flytten som påfrestande.

- Ja, man får ju jobba. Och man får ju försöka tänka positivt och försöka hitta lösningar. Det har varit ganska mycket övertid, det har det varit, säger Camilla Palmred.

Även om samtliga vi pratar med uppger att ingenting ännu gått ut över eleverna så säger Lärarförbundets Ann-Marie Jansson Enkler att det mycket väl kan bli så:

- Det här handlar ju om vilka förutsättningar man har för lärande. Överhuvudtaget påverkas all organisation runt eleverna. Och det är klart att det till sist är eleverna som påverkas, säger Ann-Marie Jansson Enkler, ordförande i Lärarförbundet i Uppsala.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se

Efter halv fyra i eftermiddag kan du själv ställa dina frågor till Cecilia Forss i frågan.