Inget mer plingpling

Ljudsignalen från järvägsbommarna kommer inte att låta länge till i Uppsala, för nu ska järnvägen genom stan grävas ner i tunnlar, inte bara vid resecentrum utan även vid plankorsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan.

Anledningen är att det är mycket tät tågtrafik på sträckan, särskilt i rusningstid när även många cyklister, gångare och bilförare är i farten. Många gångtrafikanter blir stressade av att bommarna är nere långa stunder och väljer därför att krypa under bommarna, och utsätter både sig och lokförarna för risker.

Senast den 30 oktober ska Uppsala kommun och Banverket ha kommit överens om detaljerna. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas till 200 miljoner kronor.