JO-anmäler Akademiska - igen

En läkare JO-anmäler återigen Akademiska sjukhuset för att de gett tillåtelse till att spela in TV3:s program Sjukhuset. Vid den förra anmälan vidtog Justitieombudsmannen (JO) inga åtgärder utan hänvisade till att Socialstyrelsen skulle göra en granskning.

Men läkaren är inte nöjd med den granskning som Socialstyrelsen gjort, utan menar att de varken har undersökt om det förekommit brott mot sjukvårdssekretessen eller mot patienternas integritet.