Platsbrist kan hota inlärning

Lärare och elever på skolor som berörts av skolnedläggnignar i Uppsala upplever att det svårt att hitta yta för att dela upp klasser i mindre grupper. Men enligt Mats Ekholm professor i pedagogik vid Karlstads univeristet är detta en viktig förutsättning för att barn ska kunna lära sig att jobba i grupp.