Enköping

Närboende besvikna över motorbana

Efter att länsstyrelsen avslagit överklagandena mot en ny motorsportbana utanför Enköping är de närboende besvikna. 30 personer som hade överklagat till länsstyrelsen.

– Jag tycker att det är tråkigt. Därför att om det blir en motorbana så kommer vi som bor i närheten att bo under en bullermatta under större delen av året, säger Göran Karlström, en av de närboende som överklagat.

Länsstyrelsen säger ju att det är förhållandevis få tillfällen under året?
– Ja, det har vi inte sett än.

Hur stora störningar tror du att det kommer att bli?
– Jag tror att det blir tillräckligt stora för att det blir tråkigt att bo kvar.

Tror du att många kommer att flytta?
– Det vet jag inte, men det finns en stor risk för det.

Kommer du att bo kvar?
– Det beror på när det här kommer igång, och hur det utvecklas. Men det är fullt möjligt att det blir en effekt av detta, säger Göran Karlström.

Viking Motor Park ska bli en motorsportbana för bland annat banracing och för mc- och bilsportutbildningar och tester. Många som bor nära det tänkta banområdet fruktar ett oväsen som tillintetgör trivseln, och mer än ett 30-tal personer hade överklagat kommunfullmäktiges beslut från förra året.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att naturvärdena i området kommer att försvinna då marken exploateras, att bullernivåerna tidvis blir höga och att störningarna ofta kommer att inträffa just vid tidpunkter då människor är lediga och vill vara utomhus. Men de mest bullrande evenemangen beräknas bara förekomma ett fåtal gånger per år, framhåller länsstyrelsen, som totalt sett menar att störningarna inte är av sådan omfattning att motorbanan ska stoppas.

En av de drivande krafterna, Nils Lidbaum, blev glad då han i går fick beskedet av Upplandsnytt.
– Jätteroliga nyheter och jag förstår att folk är rädda runtomkring är rädda innan man tagit del av hela miljöbiten. Men hur verksamheten får bedrivas, kommer ju att bestämmas av Miljödomstolen och innan man har fått det beslutet… Så är det mycket farhågor, men jag tror att beslutet där kommer att göra att de känner sig trygga, säger Nils Lidbaum i bolaget Aros Racetrack Development AB som driver motorbaneprojektet.

Mårten Nilsson
Marten.nilsson@sr.se