Pris i Tiselius anda

Uppsala Universitet har instiftat ett nytt pris, till minne av nobelpristagaren i kemi Arne Tiselius. Priset tilldelas de biokemiska forskarna Jerker Porath och Stellan Hjertén för sitt arbete att vidareutveckla Tiselius metoder.

Stellan Hjertén är fortfarande verksam vid institutionen för biokemi vid universitetet.

Arne Tiselius var redan på 30-talet med om att utveckla biokemiska metoder som än idag ligger till grund för till exempel analyser av människans arvsmassa.