Lumpen gav hörselproblem

En 22-årig kvinna från Uppsala, som fick hörselproblem under sin värnplikt i Boden, har fått nära 25.000 kronor i ersättning från staten.

Kvinnan fick ökade problem med tinnitus och enligt läkarintyg beror de förvärrade hörselproblemen på det buller som kvinnan utsattes för under värnplikten. Därför har den statliga myndigheten Kammarkollegiet beslutat att kvinnan har rätt till ersättning.