Ensamheten minskar

Svenskarna känner sig något mindre ensamma i dag, jämfört med för 20 år sedan. Det visar en ny ensamhetsstudie från Uppsala universitet, som är en upprepning av en liknande studie från 1985.

Då var det 49 procent av den vuxna befolkningen i åldrarna 25 till 79 år som ofta eller ibland kände ensamhet. Förra året hade siffran sjunkit till 42 procent.

Drygt 1,700 personer i åldrarna 20 till 90 år har deltagit i den nya studien, som visar att ensamhet är vanligast bland unga människor. Kvinnorna kände då som nu aningen mer ensamhet än männen.

Studien har gjorts av Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala universitet, som även har inkluderat delarbeten som gjorts av hans studenter.