Östhammar

Kräver bättre skydd

Östhammars kommun kräver nu tillsammans med landets andra kärnkraftskommuner att samhället förbättrar det yttre skyddet mot t ex terroristangrepp vid kärnkraftverken.
Vad tycker du? Skriv din åsikt här.

– Säkerheten behöver förstärkas också från samhällets sida, inte bara från kärnkraftverkens sida. Vi har ju haft incidenter med bombhot och annat vid Forsmark, och såna situationer måste hanteras av andra än personalen på kärnkraftverket, säger Anna-Lena Söderblom (M), kommunalråd i Östhammar.

Kärnkraftkommunerna begär i skrivelsen till regeringen att det yttre skyddet vid kärnkraftverken förstärks för att anpassas till en modern hot- och riskbild. Bland annat handlar det om förkorta utryckningstiderna för polisen, t ex den nationella insatsstyrkan. Från Östhammars kommun skrev man ett brev till regeringen förra sommaren med begäran om förbättringar, men fick då bara ett mycket allmänt hållet svar.

Anna-Lena Söderblom kan tänka sig att också ta till en lagändring för att få ett bättre skydd:
– Som det är i dag kan staten inte sätta in militär om det skulle behövas. Därför kanske man borde se över lagstiftningen när det gäller fysiskt skydd av särskilt känsliga anläggningar, säger Anna-Lena Söderblom.

På Forsmark välkomnas kommunernas initiativ, och ett akut hotläge på kärnkraftverket är inte särskilt svårt att föreställa sig, säger informationschefen Claes-Inge Andersson:
– Det är förstås om någon person eller gruppering försöker tränga sig in i anläggningen. Det är det som sätter kravbilden på insatstiden. Och då pratar vi ju inte om vanliga demonstranter utan om ett terroristangrepp, säger Claes-Inge Andersson.

Kommunernas krav får stöd av försvarsdirektören Stig Ekberg på länsstyrelsen i Uppsala:
– Jag tycker att det är en rimlig begäran. Och det här har ju varit en diskussion under flera år.

Men avstånden är ju som de är. Vad kan man göra?
- Alltså, väldigt mycket är fråga om transportresurser, framför allt för nationella insatsstyrkan och den typen av specialister. Och en nyckelfråga där är vilka möjligheter staten har att skjuta till helikoptertransporter.

Att en insatsstyrkan ska kunna transporteras med helikopter?
– Exakt, för att minska insatstiderna. säger Stig Ekberg.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se