Östhammar

"Vi har kränkts ytterligare"

De sju kvinnor som tidigare anklagat rektorn på en skola i Östhammars kommun för sexuella trakasserier, anmäler nu också sin arbetsgivare, dvs kommunen. Den här gången går anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

"Vår upplevelse är att vi vid flera tillfällen efter anmälan utsatts för ytterligare kränkningar av vår arbetsgivare. Det bemötande vi fått av vår arbetsgivare efter anmälan, har bestått mer av ifrågasättande och klandrande än av respekt."

Så skriver de sju kvinnor anställda på en skola i Östhammars kommun angående kommunens hantering av ärendet ända sedan det rullades upp.

Som Upplandsnytt tidigare berättat så har de sju kvinnorna anmält rektorn på skolan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. I skrivelsen till DO beskrev de hur rektorn vid upprepade tillfällen bland annat fällt olämpliga kommentarer med sexuella anspelningar och också hur han tagit på dem.

En kvinna beskrev t ex hur han ska ha nypt henne i midjan samtidigt som han fällt kommentaren: "får jag bara känna litet?". En annan gång ska han ha smekt en anställd i nacken och sen sagt: "Det här kan bli farligt. Om det inte vore som det var, vet man aldrig vad som skulle kunna hända".

I den nya anmälan, som nu skickats till Justitieombudsmannen, JO, anmäls både rektorn och kvinnornas arbetsgivare, det vill säga Östhammars kommun. Kvinnorna anser att de vid flera tillfällen efter att rektorn hade anmälts utsatts för ytterligare kränkningar, då av kommunen. Bemötandet från arbetsgivaren har bestått mer av ifrågasättande och klandrande än av respekt, skriver de. Vidare menar de sju anställda att de känt att kommunen försvarat rektorn och riktat anklagelser mot dem i stället.

Tillsammans med diverse annat som de menar är ett misskött hanterande av hela ärendet från kommunens sida så väljer de sju kvinnorna nu alltså att även göra JO-anmälan. De kräver slutligen att kommunen ska garantera att anmälningarna inte medför några negativa konsekvenser för någon av dem.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se