Knivsta

Fullmäktige uppskjutet

Knivsta kommunfullmäktige ställer in morgondagens sammanträde där bland annat nästa årsbudget skulle bestämmas.

Anledningen är att flera ledamöter reagerat på att den fullständiga föredragningslistan inte publicerats i tidningarna åtta dagar innan mötet, som den ska enligt kommunallagen.

Ordförande för kommunfullmäktige, Terry Carlbom, säger till Upplandsnytt att beslutet fattades först efter att det stod klart att det inte skulle innebära någon rättsförlust för någon enskild medborgare. Detta innebär att budgetdiskussionerna får vänta till efter sommaren.