Dränage glömt i buken

Akademiska sjukhuset i Uppsala har gjort en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen om att de glömde kvar ett dränage i en patient i mer än en månad.

Misstaget skedde efter en operation av cancer i bukhinnan, då man la in fyra dränage för att dränera buken. Tre av dränagen togs sedan bort men ett glömdes alltså kvar.

När patienten en dryg månad efter operationen fick feber och sökte hjälp för det, upptäcktes dränaget vid en röntgenundersökning.

Patienten kommer inte få några framtida problem på grund av misstaget.