Datorfel på Arlanda

På Arlanda flygplats väntas under resten av dagen en del förseningar i framförallt utrikesflyget.

Ett datorproblem hos Luftfartsverket under lunchtimmarna idag stoppade all avgående flygtrafik i en dryg timme, vilket ställt till det för de flesta avgångar under resten av dagen. Dataproblemet är nu löst och flygplatsledningen hoppas kunna komma ikapp förseningarna.