"Begränsa vildsvinen"

Antalet vildsvin ökar rekordsnabbt i Sverige och nu vill Jordbruksverket begränsa ökningen av den svenska vildsvinsstammen.

Jordbrukserket vill ta fram en nationell strategi för vildsvinens utbredning, något som i dag saknas och verket varnar för att antalet djur kan fördubblas på mindre än tre år om inget görs.

I Uppsala län, precis som på många andra håll i landet, har problemen med vildsvin ökat på senare år. Bland annat fördubblades antalet vildsvinsolyckor på vägarna i länet under första halvåret förra året och villaägare till exempel Bålsta har haft stora problem med vildsvin som tagit sig in på tomtarna och bökat upp gräsmattor.