Dags att ladda bilen?

I dag invigs de första laddningsplatserna för elbilar i Uppsala län, vid Gränby centrum i Uppsala. Det rör sig om två laddningsstolpar med sammanlagt fyra parkeringsplatser, där det alltså går att ladda batterierna för elbilar.

Kostnaden för en timme och 45 minuters laddning, är fem kronor, vilket motsvarar ungefär tre mils körning. Betalningen sker via mobiltelefonen.

Enligt Björn Johnson, projektchef för om- och tillbyggnaden av Gränby Centrum, är laddningsplatserna framförallt en investeringen för framtiden

- En viss efterfrågan finns redan i dag, främst för el-mopeder, som också går att ladda här. Men framförallt tror vi att det kommer en efterfrågan. Och för att folk ska vilja köpa el-mopeder och el-bilar så måste det finnas en infrastruktur för det, det måste finnas laddningsplatser helt enkelt. Därför har vi valt att vara först med det, säger Björn Johnson.

Men han tror inte att Gränby centrum kommer att göra någon vinst på laddningsplatserna.

- De är ju rätt så dyra prototyper som vi har köpt in och det här är ingenting som vi tror kommer att betala sig. Vi subventionerar dessutom trafikavgiften för mobiltelefoner, så kunden betalar bara nettokostnaden för elförbrukningen.  

Åsa Wistedt
asa.wistedt@sr.se