Detaljplan överklagas

50 lägenheter i villor, parhus och radhus planeras runt den forna kriminalvårdsanstalten Vångdalen i Uppsala-Näs. Nu har detaljplanen överklagats för en andra gång, nu till Miljödepartementet.

Enligt grannar till det planerade bostadsområdet innebär byggplanerna ett alltför stort ingrepp i områdets kulturmiljö med arv från bronsåldern. Grannarna menar också att ingen ordentlig miljökonsekvensbedömning har gjorts.

Detaljplanen har redan tidigare överklagats, men sedan godkänts av länsstyrelsen.