Grovt politiskt våld

I dag lämnade Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen in sin gemensamma rapport om våldsam politisk extremism till regeringen. Enligt rapporten så utgör båda sidorna lika stora hot och våldet är grövre här än i andra länder.

Enligt rapporten så spelar det ingen roll om det är höger- eller vänsterextremism det handlar om. Säkerhetspolisen och Brå menar att båda sidorna kan utgöra allvarliga hot, eftersom de ser våld och skadegörelse som redskap i sin politiska kamp.

Här i länet har vi sett flera exempel på att det politiska våldet ökat de senaste åren. I april misshandlades fyra medlemmar i Revolutionär Kommunistisk Ungdom utanför sin partilokal. Och för en vecka sen dömdes två män till fängelse efter att ha misshandlat en man som utpekats som nazist.

Enligt Brå:s och Säkerhetspolisens rapport saknar dom här grupperna både avsikt och förmåga att förändra statskicket. Men de utgör ändå ett konkret hot. Och jämfört med till exempel Danmark och Tyskland så är våldet mellan grupperna grövre i Sverige.