Socialstyrelsen kritisk

Det privata vårdföretaget LänsVaccinationer i Uppsala, som vaccinerat personer mot TBE från en buss, har inte följt gällande krav och regler.

Socialstyrelsen har granskat företaget, efter en anmälan från en privatperson, och konstaterar att det har funnits flera brister på vaccinationsbussen.

- Vår bedömning är att LänsVaccinationer har brister i läkemedelshanteringen, det vill säga vaccinationshanteringen. Läkarordination som kräver läkarkompetens har otillåtet delegerats. Sedan föreligger det även brister i journaldokumentationen, säger Kerstin Gudmunsson, tillsynsläkare på Socialstyrelse och handläggare för beslutet.

LänsVaccinationer har struntat i att vaccinera sina patienter på den buss som åkt runt i Uppland och även Gävle. Förutom slarvet med journaler visar socialstyrelsens beslut också att företaget brustit i kompetens och behörighet hos dem som ordinerat vaccinen.

Socialstyrelsen kräver att bristerna omedelbart rättas till. Företagets VD, Christian Ahlgren, säger att det redan är gjort.

- Vi har köpt in programvara för journalföring, det gjorde vi redan vid nyår och nu har vi börjat dokumentera de som vaccinerar sig enligt föreskrifterna.

Om ni har haft systemet sedan nyår, varför har ni inte använt det tidigare?

- För att vi har tolkat socialstyrelsens föreskrifter olika, säger Christian Ahlgren.

Totalt lär det handla om mellan 40,000 och 50,000 personer som vaccinerats av LänsVaccinationer utan att detta har journalförts. En av dem är Fredrick Björcks treårige son.

- Finns det ett företag som har de här bristerna, då finns det säkert fler. Socialstyrelsen borde egentligen granska varenda företag som kan ge vaccin. Jag känner mig kritisk och vet inte om  jag skulle våga lita på något liknande igen, säger Fredrick Björck.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se