Kameror på UL:s bussar

Upplands Lokaltrafik får tillstånd av länsstyrelsen att ha kameraövervakning på alla sina busslinjer. Länsstyrelsen ger tillstånd att installera sex till åtta kameror i varje buss, beroende på bussens storlek.

Tre kameror framme hos föraren får filma dygnet runt, medan de kamerorna som är i passagerardelen bara får filma på kvällen och natten då det är större risk för att brott begås mot passagerare.

Enligt UL:s säkerhetsansvarige, Håkan Åhlin, kommer bara en en del av bussarna att få kameror och att dessa ska sättas in där det är mest stök och bråk.

- Speciellt under kvällstid på vissa linjer, kan det vara så att vi har problem. Där vi då kan se att kameraövervakning hade fyllt en funktion.

Hur vet ni att kameraövervakning hade hjälpt?

- Dels har vi situationer som är polisanmälda, där utredningar har lagts ned därför att det inte gått att styrka brott. Sedan är det vår förhoppning att man ska tänka sig för mer om det finns kameraövervakning. Just nu har jag ställt frågan till våra entreprenörer och bett dem komma in med ett svar på vilka linjer som de anser att kameraövervakning skulle fylla en funktion på.

Hur ska materialet från kamerorna användas?

- Materialet kommer inte att användas av UL, det är polisen som utreder huruvida en brottslig gärning har begåtts eller inte, säger Håkan Åhlin.

Jonas Ahlman
jonas.ahlman@sr.se