Fler konkurser i länet

Den ekonomiska krisen sätter sina spår i konkursstatistiken. Men Uppland har klarat sig relativt bra jämfört med övriga landet.

Totalt i Sverige har konkurserna ökat med 45 procent under perioden mellan januari och maj, jämfört med samma period förra året.

Men i Uppland ligger ökningen endast på åtta procent, vilket är den näst minsta ökningen i landet. Totalt gick 54 företag i konkurs i länet under perioden.

Den största ökningen har skett i Blekinge län, där konkurserna ökat med hela 172 procent. Minsta ökningen står Västmanlands län för, en ökning med fyra procent.