Mopedstölderna ökar ej

Den statistik över mopsedstölder som presenterades av försäkringsbolaget If idag stämmer inte enligt Uppsalapolisen.

Antalet stulna mopeder har inte alls ökat, som försäkringsbolaget hävdat, snarare minskar stölderna här i länet.

Enligt polisen rapporterades förra året 343 mopeder som stulna i Uppsala län. Och under det första halvåret i år har bara 94 stölder rapporterats, nästan en halvering jämfört med året innan.