Enköping

Kommunen utreds av DI

Förskole- och grundskolenämnden i Enköpings kommun utreds av Datainspektionen. Anledningen är att en grundskollärare i kommunen slagit larm om att dom omdömen som lärarna fått i uppdrag att skriva av kommunen kan strida mot lagen.

Enligt läraren är omdömena integritetskränkande för eleverna samtidigt som dom lagras i en databas som offentliga handlingar. Datainspektionen kräver nu Förskole- och grundskolenämnden klargör hur omdömena fungerar för att se om dom bryter mot personuppgiftslagen.