Heby

Kräver mer besprutning

Nu kräver Heby kommun i en skrivelse till Kemikalie-
inspektionen att alla myggdrabbade områden ska få dispens för att kunna bekämpa myggen. 

Kommunen kräver även att regeringen ser till att det finns tillräckligt med pengar för en bra myggbekämpning.

Kemikalieinspektionen har ju fått kritik för att de inte tillåtit myggbekämpning i alla områden där det skulle behövas. Heby menar att Kemikalieinspektionen i sin bedömning av vilka områden som ska få besprutas missat den mänskliga aspekten och hur de som bor i myggdrabbade områden faktiskt påverkas. Nu hoppas Heby kommun på att inspektionen ska ändra sig.

- Vi måste tala om att det är kris på många ställen där uppe. Människor kan inte var ute och det är fruktansvärt där just nu, säger kommunalrådet Carina Schön (S).