Akademiska utreds

Akademiska sjukhuset i Uppsala har Lex Maria-anmält sig själva till Socialstyrelsen efter att en 60-årig man avled på sjukhuset i mars i år på grund av lungproblem.

Att mannen hade svårt att andas och att hans hälsa försämrades kunde konstateras. En medicinläkare skulle tas in för att kontrollera mannen, men det gjordes aldrig och mannen avled av lungproblemen. Och nu ska Socialstyrelsen alltså granska vad som gick fel.