knivsta

Kritik mot friskola

Skolinspektionen riktar kritik mot friskolan Margarethaskolan i Knivsta för att de missat att ge en elev det stöd som krävs.

Det här efter att elevens föräldrar anmält skolan till inspektionen.

En lärare ska ha behandlat eleven nedsättande och eleven har känt sig felaktigt behandlad. Det bristade stödet har gjort att eleven nu saknar nödvändiga kunskaper i det ämnet.

Senast den andra oktober ska skolan redovisa vilka åtgärder som vidtagits.